Dank aan allen die hebben meegeholpen aan de sinterklaasactie of de Sint thuis hebben ontvangen. De aktie heeft meer dan €600 opgebracht. Mooi!